המהר"ל על יעקב ועשו בנצח ישראל

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

נצח ישראל, ע"מ צב, סוף פרק טז: כשהשמש זורחת, הסדר בעולם חוזר ולכן יעקב נרפא מצליעתו. מדוע, אם כך, עשיו, שנאמר קודם שעוה"ז שייך לו יותר מליעקב, יכול למות ע"י יעקב והשמש לא תחייה אותו? (ע"מ צא: "ולכן ווי לדין כד יקום דין שלא יתן לו לחיות כלל" והערה (70) בע"מ שעח בנצח ישראל בהוצאת מכון ירושלים).


תשובה:

כי הנוטה לעוה"ז מלכתחילה, סופו אבדון כי העוה"ז חולף. אבל יכול להתגייר, ורוב גרים מאדום.