העדפת הצעיר בתנ"ך

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

מדוע קורה שבכל ספר בראשית ובכלל בתנ"ך הצעיר הוא זה שמועדף (ברכות וכו'..) לדוג' קין והבל, ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב, לאה ורחל, מנשה ואפרים, דוד ואחיו, אדניה ושלמה וכו' וכו'... יש לדבר משמעות?


תשובה:

הצעיר יודע באופן מובנה שהוא שני ולכן נותן ראשוניות לזולת. עיין בספר "סוד העברי" להרב יהודה ליאון אשכנזי זצ"ל.