תרגום אונקלוס של "למילדות העבריות"

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

מדוע אונקלוס מפרש "למילדות העבריות" (שמות א ט"ו) – לחיתא יהודיתא, מדוע תרגם עברי ליהודי? בספר בראשית למשל (פרק מ"א פסוק י"ב) כתוב "ושם אתנו נער עברי" ותרגם – ותמן עמנא עולים עבראה.


תשובה:

כי כל הכופר בע"ז נקרא יהודי. ונקראות יהודיות על שם רצונן להיפרד מפרעה שהוא ע"ז.