הפיכת מטה לנחש, עשרת המכות

י"ז, כ"ה בשבט תשס"ט

שאלה 1:

בפרשת שמות הקב"ה מצווה את משה רבנו להשליך את המטה ארצה ומיד המטה הופך לנחש. שאלתי היא מה פשר הסיפור הנ"ל? האם התרחש נס כפשוטו, כלומר עץ המורכב מצלולוזה הופך לבריה חיה או שזהו משל? האם עשרת המכות הינם רצף של ארועים טבעיים אשר ההסתברות לכך היא אפס או שהתרחש משהו מחוץ למסגרת חוקיות הטבע?


תשובה 1:

בפשטות זה קרה במציאות, אם כי ייתכן שחלק מהניסים נצפו רק על ידי מי שהנס נועד לו.שאלה 2:

מדוע נדרש המטה לעשיית ניסים (הכוונה למכות מצרים)? מדוע לעיתים הציווי הוא "נטה ידך" ולעיתים "נטה את מטך"/"נטה את ידך במטך" וכו'?


תשובה 2:

המטה בימי קדם היה סמל השלטון. ידו של משה לפעמים משמשת כמטה לומר לך שהשלטון עצמי לו ולא תלוי בגורם חיצוני.