הלל בפסוקי דזמרא, "לקרא הלל" לעומת "לגמור הלל"

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

במסכת שבת (קיח:): "אמר ר' יוסי: יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום. איני? והאמר מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. כי קאמרינן בפסוקי דזמרא". לא הבנתי: מדוע בפסוקי דזמרא זה בסדר לומר הלל בכל יום? מה ההבדל בין הביטוי לגמור הלל ובין הביטוי לקרוא הלל?


תשובה:

ההלל של ימים טובים מתאר עולם מושלם אחרי מלחמת גוג ומגוג, והמציאות סותרת את זה. פסוקי דזמרה מתארים עולם מושלם במובן הקוסמי-כללי ולא במובן ההיסטורי. "לקרוא" הוא הלל בדילוג. "לגמור" הוא בלי דילוג.