רצון ה' ותפילותנו

ח' בחשון תשס"טשאלה:

1. רצונו של הקב"ה יכול להשתנות??

2. אנו יכולים לשנות את רצונו של הקב"ה עקב תפילותנו?


תשובה:

לא. אבל הקב"ה רוצה לתת למי שראוי ולא לתת למי שאינו ראוי. על ידי תפילתי אני הופך לראוי ומקבל מבלי שהשתנה רצונו של הקב"ה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)