בן זוג שהוא 'חציו השני' - אחד ויחיד לכל אדם?

ט' באדר תשס"ט

שאלה:

האם לכל אדם יש בן זוג אחד ויחיד שהוא בבחינת 'חציו השני', או שלכל אדם יש הרבה אופציות שונות ואמיתיות לנישואין ועליו רק להכריע באיזה מסלול לבחור? האם יש הבדל בין איש ואשה? מה נאמר על כך בנגלה ומה בתורת הקבלה?


תשובה:

לכל אדם יש חצי שני אחד בלבד והוא נקרא "זיווג ראשון". אלא שמאז חורבן בית ראשון נשתברו צינורות הנשמות ומפגש כזה נדיר אבל קיימות אופציות רבות של התאמה הנקראות זיווג שני. בנגלה ראשון ושני הם כרונולוגים ובנסתר הם נשמות שונות.