הרב אורי שרקי

פסח - מהי העבדות המודרנית שממנה חשוב להשתחרר?

ניסן תשס"ט, "בשבע"




העבדות המודרנית היא המחשבה שהאדם מרוכז בתוך עצמו. האדם אינו רואה את עצמו כהופעה של מכלול חיים גדול מישותו הפרטית. אין דבר שקיים באמת עבורו מחוץ לו. לא הבורא ולא חבירו ולא החברה. אדם כזה, הסגור בתוך עצמו, איננו מסוגל לאהבה אמיתית, משום שאין בעולמו אלא עצמו בלבד. משום כך התחללה האהבה בימינו והיא מזוהה עם סיפוק היצרים, הפונה אל עצמו במקום אל זולתו. בגלל מחשבה זו, המשעבדת את האדם אל הטבע הראשוני שלו, אין האדם מסוגל להתעלות מעל יצריו. הוא רואה בהתעלות זו ויתור ודיכוי בעוד שמצד האמת מדובר בשחרור של כוח נשמתו, החירותית, התובעת את מלוא התגלותה. בגלל המחשבה המנתקת את האדם מכל מה שחוץ לו, מופנית כל דאגתו של האדם לעבר מימושו העצמי האגואיסטי, בין שמדובר באגואיזם רוחני ובין שמדובר באגואיזם חומרני. הרדיפה הבלתי ניתנת לסיפוק אחרי ההנאות והרכוש הופכת להיות אורח חיים של קבע. הוא הפך לעבד מרצון. בגלל מחשבה זו, נוצר המושג של "זכויות האדם" במנותק מ"חובות האדם", עם כל הזיופים המוסריים שבאו בעקבותיו. הרעיון של זכויות האדם, עם כל מעלותיו העצומות, הרגיל את האדם לחשוב שהוא בא לעולם כדי לקבל, מתוך עמדה של "מגיע לי", ולא מתוך "מה עלי לעשות?". בעולם שכזה אין אפשרות להיות מאושר משום שהאדם מצפה למילוי אינסופי ובלתי ניתן למימוש של מאוויים. כבר אמר הלל "כשאני לעצמי מה אני?", כלומר שעמידתי בפני עצמי הופכת אותי מאישיות המסוגלת לדיאלוג ולפתיחות כלפי הזולת, לאובייקט, מחוסר זהות ואומלל.