ברכת החמה

י"א בניסן תשס"ט

שאלה:

שמעתי את השיעור של הרב בו דובר על ברכת החמה, שחישוב השנים לברכת החמה הוא עפ"י סטייה של יום ורבע בין השלמת מחזור של החמה לבין ימות השבוע. (הגם שכדברי הרב - מבחינה אסטרונומית אין זה מדוייק).

מה שלא מובן לי - איך נכנסת לחשבון הזה העובדה של "שמש בגבעון דום" שעפ"י "מצודות דוד" השמש עצרה ל24 שעות, וא"כ כל החשבון צריך להתחשב בתוספת היום, שבאותה שנה לקח לשמש להשלים מחזור של 366 ורבע ולא 365 ורבע.


תשובה:

מאחר ולא היתה תנועה של השמש או של כדור הארץ, אין זה משנה את החשבון.