חובותיהם וזכויותיהם של הלויים

י"ח בסיון תשס"ו

שאלה:

מהן חובותיהם וזכויותיהם של הלויים בעבר ובעתיד לבוא?


תשובה:

הלויים היו מדריכי האומה הרוחניים עוד במצרים. במדבר הם פדו את הבכורות (לדורות זו פריבילגיה של הכהנים) ונשאו את המשכן המפורק והקימו אותו. במשכן ובמקדש הוטלו עליהם שלש עבודות: משוררים שומרים ושוערים. הם יושבים בערים מיוחדות המשמשות גם כערי מקלט לרוצח בשגגה. הם מקבלים מעשר ראשון שממנו הם מפרישים לכהן מעשר מן המעשר הנקרא תרומת מעשר. הם עולים לתורה אחרי הכהן ועל פי הקבלה הם נוטלים את ידי הכהנים. לעתיד לבוא הם יקבלו נחלה בארץ ישראל. גם נאמר שלעתיד חוזרת העבודה בבכורות אך אין זה ברור אם זה מבטל את קדושת הלויה.