לימוד גמרא בעימוד ובסידור הרב שטיינזלץ

כ' בניסן תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

האם יש משמעות לדעתך ללימוד גמרא דווקא בעימוד ובסידור המקובל על פני הרב שטיינזלץ? כן, מצד החיבור לדורות, אבל אין זה חיוב.