חוצפה

כ"ג בניסן תשס"טשאלה:

מאוד קשה לי להבין למה יש צורך להחופצה שאנו רואים היום אצל חלק מהעם. למה הם לא רוצים לעבוד את ד'? אני שומע במקום העבודה שלי הרבה לעג ודברי כפירה נגד היהדות. מאוד קשה לי להתמודד עם זה.

תשובה:

זה שקשה לך עם החוצפה הוא סימן לבריאות נפשית. עם כל זה יש להעמיק ולהבין את דרכי ההשגחה. החוצפה המתרבה באחרית הימים באה מתוך בקשה נסתרת לגילוי הקדושה שבטבע, ולכן היא נלחמת בקדושה הגלויה. עיין אורות הקודש חלק ב, הקודש הכללי, מלחמת הקודש והטבע.