ברכת הלבנה

כ"ה בניסן תשס"טשאלה:

רציתי לדעת מדוע אנחנו מברכים ברכת לבנה? למה דווקא את הלבנה? ומה העבודה הנפשית שאנחנו צריכים לעשות בזמן שאנחנו מבריכם?

תשובה:

כדי להודות לה' על שברא את הירח. לא רק עליה אנחנו מברכים אלא גם על החמה פעם ב-28 שנה ועל האילנות בחודש ניסן ועל פלאי הטבע (ים, הרים, רעמים וברקים ועוד). העבודה הנפשית בברכת הלבנה היא צפיית התחדשותה של כנסת ישראל, המשולה ללבנה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)