ברכת הלבנה

כ"ה בניסן תשס"טשאלה:

רציתי לדעת מדוע אנחנו מברכים ברכת לבנה? למה דווקא את הלבנה? ומה העבודה הנפשית שאנחנו צריכים לעשות בזמן שאנחנו מבריכם?

תשובה:

כדי להודות לה' על שברא את הירח. לא רק עליה אנחנו מברכים אלא גם על החמה פעם ב-28 שנה ועל האילנות בחודש ניסן ועל פלאי הטבע (ים, הרים, רעמים וברקים ועוד). העבודה הנפשית בברכת הלבנה היא צפיית התחדשותה של כנסת ישראל, המשולה ללבנה.