בחירה חופשית לעם

כ"ז בניסן תשס"טשאלה:

מה הכוונה שאין בחירה לעם? ואם אין בחירה איך זה שעם ישראל חוטא?

תשובה:

אין בחירה ביחס לכיוון הכללי של ההסטוריה. חטא של העם הוא של רבים אך לא של נשמת האומה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)