אמונה מייצרת מציאות - מקורות

ב' באייר תשס"טשאלה:

שמעתי מהרב כמה פעמים על משהו שהיה חידוש בעיני ואשמח לדעת על מקורות בעניין על העניין שככל שקבוצה גדולה יותר של אנשים מאמינה בעיקרון מסויים הוא מתקיים במציאות.

תשובה:

התלמוד במסכת עבודה זרה אומר שיש מקום בבבל שבו כהני ע"ז מקריבים אדם כדי להוריד גשם ויורד גשם.