כניסת כהן לבית חולים

ל' בסיון תשס"ו

שאלה:

האם יש בעיה כיום לגבר כהן להיכנס לבתי חולים?


תשובה:

אסור לגבר כהן להיכנס לבית חולים, אלא אם כן ברור שהשלט "הכניסה לכהנים מותרת" מעודכן, כי לא בטלה קדושת הכהונה. ניתן להתעדכן אצל רב ביה"ח לגבי מצב הפרדת הטומאה (דלתות כפולות וכדו') לגבי כל בית חולים.