להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, 20MB, MP3).