הרב אורי שרקי

במדבר - ראש יהודי, סדרת תשס"ח - תשס"טראש יהודי, תשס"ח - תשס"ט, קבצי MP3 (חסרות הקלטות של מספר שיעורים):

שיעור 1, פרשת במדבר, פרק א', פסוק א' (82 דקות, 20MB).
שיעור 2, פרשת במדבר, פרק א', פסוק כ"ו (87 דקות, 21MB).
שיעור 3, פרשת נשא, פרק ו', פסוק כ"ז (85 דקות, 20MB).
שיעור 4, פרשת נשא, פרק ז', פסוק א' (76 דקות, 18MB).
שיעור 5, פרשת בהעלותך, פרק ח', פסוק א' (77 דקות, 19MB).
שיעור 6, פרשת בהעלותך, פרק י', פסוק ט' (83 דקות, 20MB).
שיעור 7, פרשת בהעלותך, פרק י', פסוק י"א (78 דקות, 19MB).
שיעור 8, פרשת בהעלותך, פרק י"א, פסוק י"ג (81 דקות, 20MB).
שיעור 9, פרשת בהעלותך, פרק י"ב, פסוק א' (84 דקות, 20MB).
שיעור 10, פרשת שלח, פרק י"ג, פסוק א' (80 דקות, 19MB).
שיעור 11, פרשת שלח, פרק י"ג, פסוק כ"ה (83 דקות, 20MB).
שיעור 12, פרשת שלח, פרק ט"ו, פסוק א' (85 דקות, 20MB).
שיעור 13, פרשת שלח, פרק ט"ו, פסוק ל"ב (79 דקות, 19MB).
שיעור 14, פרשת שלח, פרק ט"ו, פסוק ל"ז (80 דקות, 19MB).
שיעור 15, פרשת קרח, פרק ט"ז, פסוק א' (82 דקות, 20MB).
שיעור 14, פרשת קרח, פרק י"ז, פסוק ט"ז (81 דקות, 19MB).
שיעור 17, פרשת חקת, פרק י"ט, פסוק א' (85 דקות, 20MB).
שיעור 18, פרשת חקת, פרק י"ט, פסוק א' (73 דקות, 18MB).
שיעור 19, פרשת חקת, פרק כ', פסוק י"ד (81 דקות, 19MB).
שיעור 20, פרשת חקת, פרק כ"א, פסוק כ"א (79 דקות, 19MB).
שיעור 21, פרשת בלק, פרק כ"ב, פסוק ב' (79 דקות, 19MB).
שיעור 22, פרשת בלק, פרק כ"ב, פסוק כ"ב (83 דקות, 20MB).
שיעור 23, השואה, פרשת בלק, פרק כ"ג, פסוק י"א (85 דקות, 20MB).
שיעור 24, יום הרצל, ספירת העומר, פרשת בלק, פרק כ"ד, פסוק א' (82 דקות, 20MB).
שיעור 25, פרשת פינחס, פרק כ"ה, פסוק י' (85 דקות, 20MB).
שיעור 26, פרשת פינחס, פרק כ"ז, פסוק ו' (80 דקות, 19MB).
שיעור 27, פרשת פינחס, פרק כ"ח, פסוק י"א (83 דקות, 20MB).
שיעור 28, פרשת פינחס, פרק כ"ט, פסוק א' (12 דקות, חסר סוף ההקלטה, 3MB).
שיעור 29, מזרח ומערב (86 דקות, 21MB).
שיעור 30, פרשת מטות, פרק ל', פסוק ב' (82 דקות, 20MB).
שיעור 31, פרשת מטות, פרק ל"א, פסוק א' (89 דקות, 21MB).
שיעור 32, פרשת מטות, פרק ל"א, פסוק י"ג (87 דקות, 21MB).
שיעור 33, פרשת מסעי, פרק ל"ג, פסוק א' (73 דקות, 17MB).
שיעור 34, פרשת מסעי, פרק ל"ג, פסוק נ' (88 דקות, 21MB).