תפילה בהברה אשכנזית

ה' בחשון תש"עשאלה:

נראה לי שלא חייבים וגם זה לא יותר טוב שאשכנזי יתפלל בהברה אשכנזנית, בגלל שרבים מבית ישראל לא נוהגים כך. אבל סה"כ זה נראה ממש מחוייבות לאשכנזי שיתפלל בהברה אשכנזית... אז אני שואל את הרב על מה יש לסמוך לאשכנזי (כמוני) שלא מתפלל בהברה אשכנזית?

תשובה:

תפילה בכל לשון נאמרת. ולא תהא הברה צברית גרועה מכל לשון, ובפרט אם זה עוזר לכוונה.