בודהיזם

ח' בחשון תש"עשאלה:

שמעתי שהרב אומר שבודהיזם הוא עבודה זרה. על סמך דברים שקראתי הבנתי שהם אינם מאמינים בכוח עליון משום סוג שהוא, אז לא הבנתי מדוע יש בזה ע"ז?


תשובה:

כי הם עובדים לבודהא ולעוד כוחות, אע"פ שאין לדעתם אלוה מאחורי כל אלה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)