מוסריות עם ישראל

ח' בטבת תש"עשאלה:

יש שטוענים שעם ישראל הוא עם מוסרי. היכן רואים זאת?

יש שטוענים שיש להסתכל כמה רצחו ושפכו דמים העמים האירופיים והמוסלמים. אבל איני מבין מה ההבדל בין מסעות הצלב או האינקויזיציה לבין מלחמת כיבוש הארץ בימי יהושע בה נאמר "לא תחיה כל נשמה" או הסלקציה הזוועתית שעשינו למדין שאפילו כל ילדה מעל 3 רצחנו והקטנות מ3 לקחנו לשפחות. וכן מלחמות דוד וכו' וכו'.

ואם נאמר שההבדל הוא שעשינו כן בציווי אלוקי אז שוב אין הבדל בינינו לכל שאהיד אינקיזיטור וצלבן.

חשבתי שאפשר לומר שהם היו צמאי דם ואנו לא. אבל זוהי הנחה שאין לה כל ביסוס. ואדרבה, ממכתבו של מוחמד עטה, המחבל הראשי של פיגוע מגדלי התאומים, עולה תמונה של אדם שפועל בלי שנאה מתוך אהבת הא-ל והרצון לעשות רצונו.

למעשה איך שלא נסתכל על זה ישנה בעיה: אם נאמר שהמוסר נמדד לפי טיבם של המעשים- הרי כאמור עמ"י עשה בעבר מעשים נוראים מבחינה מוסרית, לא פחות מעמים אחרים. ואם נאמר שהמוסר נמדד לפי הכוונה והרצון הטוב (שבשמם מוצדק גם לעשות מעשים אכזריים)- אז מניין לנו שלנו יש יותר כוונות טובות מאשר לעמים אחרים שעושים מעשים אכזריים בשם הדתות שלהם?

לענ"ד אין טעם לדבר על מה מוסרי או לא, אלא האם אנו צודקים או לא. מי שנגד משיח ה' ועמו הוא רע ומי שבעדם הוא טוב. ההבדל היחיד בינינו לבין השאהיד הוא פשוט שאנו צודקים והוא טועה. כך היא הבנתי מכל העולה מהתנ"ך וחז"ל. הקושיא היחידה היא על דברי הרב קוק זצ"ל בהרבה מקומות, שמיחס לעמ"י דווקא מוסר יותר מעמים אחרים.


תשובה:

עיין אגרות ראיה ח"א עמ' ק ומאמרי הראיה עמ' 508-510 ובספרו בצרפתית של פרופ' עמנואל לוינס "חירות קשה".