שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סמיכת גאולה לתפילה, "בנפול אויבך אל תשמח", כ"ט בניסן תשנ"ג, 77 דק', טכניון (MP3, 27MB).

שיעור ב', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ד', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ו', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', ז' באייר תשע"ז, מכון אורה, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ח', כ' באדר תשע"ח, מכון אורה, 57 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

שיעור ט', אייר תשע"ח, ישיבת ההסדר בירוחם, 58 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).