סידור קונסרבטיבי

כ"ה בשבט תש"עשאלה:

חבר (שאינו שומר תורה ומצוות) קנה לי מתנה ומאחר ואינו ממש מבין בנושא דת הוא קנה לי סידור תפילה קונסרבטיבי (נקרא "ואני תפלתי – סידור ישראלי"). השאלה הנשאלת – מה לעשות בספר זה?


תשובה:

את הסידור הקונסרבטיבי יש לגנוז אלא אם כן הוא דרוש לך לצורכי מחקר.