מה הסידור בו מתפלל הרב?

ז' באדר תש"עשאלה:

מה בבקשה הסידור בו מתפלל הרב? האם ישנם עוד סידורים עם הנוסח "דעה ובינה והשכל" לבני עדות המזרח? זו שאלה מעשית - לדעת איזה סידור לקנות, מאחר ששמעתי מהרב באחד השיעורים שזה הנוסח הנכון לנו.


תשובה:

אני מתפלל בסידור "עולת תמיד". גם ב"תפילת החודש" (המקורי וגם "תפילת החדש מהדורת ארץ ישראל" של הרב זייני) או "בית עובד" ו"בית מנוחה" או "פתח אליהו".

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)