שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ראש יהודי:
חלק 1, שבט תש"ע, 73 דקות (MP3, 18MB).
חלק 2, אדר תש"ע, 76 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', תשע"ב, 39 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג', אב תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה").
שיעור ד', קיץ תשע"ג, 61 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 22MB).