האם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם אנשים ספציפיים?

י' באדר תש"ע

שאלה:

לאחר שמיעת הרצאתך בנושא הגישה לציונות (כחלק מסדנת אקטואליה ויהדות), ומה שאמרת לגבי כיצד שהמשיח נתפס בדר"כ (בהקשר תפיסות נוצריות שחלחלו ליהדות), לא יכלתי שלא תעלה בי השאלה: האם המשיח, בין אם בן-דוד או בן-יוסף, הוא רק בחינה שמתגלה בסדרה של מנהיגים יהודיים בימות הגאולה, או שגם עתידים להיות אנשים ספציפיים מובהקים שיהיו משיח בן-דוד ובן-יוסף?

תשובה:

משיח בן יוסף הוא בעיקרו מהלך, ומתגלה באישים שונים (קנאת ה' צבאות לרמח"ל). משיח בן דוד הוא מלך מבית דוד המבטא את השלמת המהלך.