נכונות התלמוד

י"ח באדר תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מהיכן ידעו התנאים והאמוראים את כל מה שכתוב בגמרא והמשנה? שימשו את רבותיהם.

מידי פעם כתוב בגמרא "חסורי מחסרא" כלומר צריך לתקן את מה שנלמד בתחילה בגמרא. אז היו טעויות? לא. הכוונה היא שהבנת העניין היא כאילו חסרות מילים, שלבני הדור שבו נאמרו הדברים היו מובנים מאליהם.

כיצד נדע מה באמת נכון? על פי מסורת הדורות.