הרב גדליה נדל על אדם הראשון

כ"א באדר תש"ע

שאלה:

רצוני לשאול האם הרב מסכים לדעת הרב גדליה נדל זצ"ל, שאומר שאדם אביהם של קין והבל אינו אותו אדם הראשון אביו של שת, וכן מה הטעם?

תשובה:

אין הכרח לקבל את שיטתו אף על פי שאין בה כל פסול.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)