מכון מאיר, התוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.