דרך נכונה בחיים

ב' בתמוז תשס"ו

שאלה:

כיצד יכול אדם לדעת כי ההחלטות שהוא עושה בחייו בנושאים שאינם כתובים בשולחן ערוך הם אכן נכונות? כיצד אדם מקיים הלכה למעשה "בכל דרכיך דעהו והוא ייטיב אורחותיך"?


תשובה:

אדם עושה לפי טהרת לבו עד כמה שידו מגעת ובזהירות מתונה, מתפלל אל ה' שיעזרהו, ובלי לחטט יותר מדי.