הרב אורי שרקי

זדונות לזכויות - הרב קוק על תשובה (מתוך המאמרים על תורתו של הרב קוק)