תנ"ך ועלילות של עמים אחרים

כ"ג בשבט תשס"ח, י"ח בניסן תש"ע, ט' בטבת תשע"אשאלה 1:

אני חייל ומעוניין מאוד לשפר את ציון הבגרות שלי בתנ''ך. אני התחלתי ללמוד (לבד) מספר שנקרא "מיקודית 2003". השאלה שלי היא כזאת: מדוע בספר (לא תנ''ך) אלא בספר שלי ישנה השוואה מתמדת בין סיפור הבריאה התנ''כי שמופיע בספר בראשית לבין סיפור הבריאה הבבלי?

תשובה 1:

בספרים הנלמדים במסגרות החילוניות יש נסיון לכפור באלהיותה של התורה על ידי הטענה שאין דבריה אלא העתקה אנושית של סיפורי המיתולוגיה הבבלית. מצד האמת אין בזה כל ממש, שהרי ברור הדבר שהתורה האלוהית מתייחסת אל הרקע התרבותי של זמן נתינתה על מנת לנגד את התפיסות הנפוצות אז.שאלה 2:

יש טענה של מבקרי המקרא, שכותב התורה הושפע מספרים חיצוניים שקדמו לו, כגון "עלילות גלגמש", שבאופן מטריד מסופר בספר זה סיפורים שתואמים את מקצת סיפורי התנ"ך כגון סיפור המבול. כיצד ניתן להשיב למבקרים אלו?

תשובה 2:

מה רע יש בכך שסיפורי עלילת גלגמש דומים לסיפורי התורה? אדרבה יש בכך חיזוק לאמיתות ההיסטורית של התורה. עיין אדר היקר עמ' מב-מג ובתורה שלימה על פרשת משפטים בנספח על חוקי חמורבי.שאלה 3:

הינני מתקרב ליהדות. לאחרונה ראיתי סרטון שבו טוענים כי היה איזה אדם בשם מיסס שסיפוריו ממש דומים לסיפור יציאת מצריים (יין מן הסלע, קריאת הים לשניים ועוד). הסרטון טוען כאילו אותו סיפור ומתולוגיה היתה קיימת לפני תקופת משה.

שאלתי היא האם יש מקורות לדבר?

העניין מחליש את דעתי וגורם לי לצער רב. הודה לך עם תעזור.

תשובה 3:

הסיפור על סרגון האכדי ידוע. זה אכן אומר שיש מוטיבים קבועים בנפש האדם החוזרים על עצמם הן כאמת היסטורית והן כמיתולוגיה. ומה רע בכך? סתם הפחידו אותך.