הרב אורי שרקי

סוכות - כ"ח עתים במגילת קהלת (מאמר על מגילת קהלת)