יום טוב כזכר ליציאת מצרים - מקור

י"א באייר תש"ע

שאלה:

שאלה על שיעור הרב "יום העצמאות - אחרית כראשית":

מהיכן הרב לומד שיום טוב הינו זכר ליציאת מצרים?

תשובה:

כך בקידוש ובעמידה של כל החגים.