קושיות על סיפור יציאת מצרים

ט"ז באייר תש"ע

שאלה:

להלן מספר קושיות, בכדי שאוכל לקיים דע מה שתשיב לאפיקורוס. הקושיות לקוחות מוויקיפדיה, על יציאת מצרים והמבול כמאורעות היסטורים.

על יציאת מצרים:

התיאור המקראי בדבר גודלו העצום של העם (כ-3 מיליון נפש), מעורר תהיות ביחס לסדרי הגודל של העולם העתיק (אוכלוסיית עיר גדולה בתקופה זו לא עלתה על כמה עשרות אלפי אנשים). יש הרואים בכך מספר טיפולוגי-סימבולי, שאינו משקף את המספר האמיתי של היוצאים ממצרים.

פרשני המקרא המסורתיים, פרשו מספר זה כפשוטו וטענו כי במשך חמשה דורות 70 נפש אכן יכולים להגיע למספר עצום כזה, מכיוון שריבוי טבעי גדל בטור גאומטרי. לפי טענה זו המקרא עצמו בפסוק המנסה לענות על הקושי הנזכר מבהיר ומתאר: "ובני ישראל פרו וַיִּשְׁרְצוּ וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם" (שמות א, ז). עם זאת הדבר יצריך שיעורי ילודה גבוהים מאוד (כעשרה ילדים למשפחה), ולצידם תמותת תינוקות מזערית שאינה אופיינית לתקופה זו.

תשובה:

אמנם אינני מתמטיקאי אך קראתי מאמרים המסבירים שבהחלט יתכן להגיע תוך 200 שנה מ-140 נפש ל-1.8 מליון נפש (שהוא מספר יוצאי מצרים לפי המדרש) בקצב גידול גבוה אך לא חריג (כמו הבדואים בנגב היום). צרף לזה את דעת הנצי"ב שמספר היורדים למצרים היה באמת הרבה יותר גבוה.