"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" - מדוע הדילוג על יצחק ומידתו?

י"ג בסיון תש"ע

שאלה:

בפסוק "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" אנו מתוודעים למידתו של אברהם (חסד) ויעקב (אמת) .מדוע דילגו על יצחק ומידתו (דין) ?האם את מידת הדין לא צריך "לתת"?

תשובה:

עמידה בדין היא עמדה של הנברא ולא מענק של הבורא.