שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ב בסיון תש"ע, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', ד' באב תשע"א, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
שיחה ג' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, אלול תשע"א, 16 דקות (וידאו).
שיחה ד' - שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר לגבי לימודי תורת האבולוציה בבתי ספר, סיון תשע"ד, 13 דקות (וידאו).