גאולה והפרשה השלישית בקריאת שמע

י"א באב תש"ע

שאלה:

בשיעור של יום העצמאות הרב מביא הלכה [עוד לא למעשה] שכבר לא צריך להגיד את הפרשה השלישית בקריאת שמע וכן את הברכות. האם אלו ההשלכות היחידות על חיינו מעצם הידיעה שאנו חיים בתהליך הגאולה?


תשובה:

לא. יש גם החובה לדבר עם הגויים.