"מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם, ה', מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ" - דגש ב-כ' של "כמכה"

י"ח באב תש"עשאלה:

"מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם, ה', מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ" - מדוע אין דגש ב-כ' של "כמכה" בחלק הראשון של המשפט ויש דגש ב-כ' בחלק השני?


תשובה:

דגש קל קל בבג"ד כפ"ת בראש מילה, אלא אם כן המילה הקודמת מסתיימת באהו"י עם טעם מחבר. ב"מי" הראשון יש טעם מחבר ולא בשני.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)