"נפשי חולת אהבתך"

י"ט באב תש"ע

שאלה:

במזמור "ידיד נפש", למה השימוש במונח כביכול שלילי: "נפשי חולת אהבתך"?


תשובה:

חולת, כי זה בגלות.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)