צופן תנ"כי

כ"ו באב תש"ע

שאלה:

האם הרב רואה עניין בצופן התנ"כי? ולמה?


תשובה:

יש בזה עניין בתור גילוי חכמת התורה אך לא כמקור האמונה וגם לא כראשית המפגש עם דבר ה'.