נבואת יעקב אבינו ופירושו של כלי יקר

ג' באלול תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הנני לומד בימים אלו בעיון את סדרת השיעורים של כב' הרב בנושא הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה). תוך כדי השיעורים רשמתי לעצמי מס' שאלות שהייתי שמח לו יוכל הרב להתייחס אליהן.

האם התכוון הרב שיעקב גילה בעצמו את הבורא בדרך השלישית אותה מונה הכלי יקר על בראשית, דרך "ברא", ולא דרך נבואה? (כך גם משתמע מדברי הכלי יקר שם) ואם כן אז איך זה מסתדר שהרי החלום הזה עצמו נבואה הוא? לא זאת כוונתי וכנראה גם לא של הכלי יקר. הנבואה יכולה אף להציג במראה את סולמות ההכרה האנושית.