התייחסות בספרים חיצוניים לכך שבדורות הראשונים האנשים חיו מאות שנים

ה' בחשון תשע"א

שאלה:

תוך כדי מעבר על פרשיות בראשית ונוח עניין אותי לדעת האם יש איזה שהיא התייחסות בספרים חיצוניים/אחרים (חוץ מספרי קודש או תנך) לכך שבדורות הראשונים האנשים חיו בעולם כמה מאות שנים?

הרי אם האדם הראשון חי 930 שנה הרי שהוא חי תקופה שהיא למעלה משישית הזמן שבו העולם קיים.

תשובה:

בספר הרפואה "סו-וון" הסיני, נאמר שהקדמונים היו חיים מאות בשנים. במיתולוגיה השומרית מדברים על חיים של עשרות אלפי שנים של המלכים שלפני המבול.