הרב אורי שרקי

שמחתה של ארץ ישראל - אלול תשס"ח, חיפה

להוריד את השיעור להאזנה (8MB, MP3)


הקלטת וידאו