שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שתי אגדות חז"ל על תשובה - וידאו, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).
שיעור ג', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)