שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).
שיעור ג', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)