שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ב באלול תשנ"ד, טכניון, 43 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).
שיעור ד', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)