בריאת העולם - בניסן או בתשרי?

כ"ד בכסלו תשע"א

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

לפי שיעורי הרב, כ"ה בכסלו מקורו בחג קדום, שמגיע עד לאדם הראשון. ולפי הגמרא הוא התענה 8 ימים, גילה לאחר מכן שהימים מתחילים להתארך, וכו'. בנוסף הרב מסביר בשיעוריו שהמילה "אור" היא המילה ה 25 בתורה, בפסוק ג' - וזה כמובן מתאים בדיוק לכ"ה בכסלו. כל הדברים האלה מסתמכים על הרעיון שהעולם נברא בתשרי. הבעיה שלי היא שעד כמה שאני זוכרת זאת מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ולפני כשנה וחצי הרב נתן שיעור על "ברכה החמה" (שבאותה שנה זכינו לברך) - וזה כמובן מסתמך על הרעיון שהעולם נברא דווקא בניסן ומפה אפשר להבין שבעצם הגמרא מכריעה שהעולם נברא בניסן ולא בתשרי, אחרת מדוע אנחנו מברכים את ברכת החמה בניסן?

אז אני יוצאת מבולבלת. הרי יש פה סתירה. אם העולם נברא בניסן אז ההסבר על חנוכה לא מתאים. התלמוד (ע"ז ח, א) עונה על שאלה זו שגם לפי מ"ד בניסן נברא העולם הדברים מסתדרים, משום שאמנם ראה אדה"ר ימים קצרים באביב, אבל לא קצרים כל כך כמו בחורף ולכן סבר שיש כאן חריגה מהסדר וחוזר העולם לתוהו ובוהו. . ואם העולם נברא בתשרי, וכך גם האדם, אז זמן ברכת החמה לא במקומה. אמנם ההסבר הפשוט הוא שברכת החמה נתקנה לפי שיטת רבי יהושע, אך יש הסברים בראשונים שלפיהם אין היא קשורה כלל לניסן דוקא.