רבי עקיבא היה בנם של גרים - מקור

כ"ו בכסלו תשע"א

שאלה:

מהו המקור לכך שרבי עקיבא היה בנם של גרים?


תשובה:

ברכות כז, ב ר"ע לית ליה זכות אבות.