האיסור של חז"ל על ספרים חיצוניים

ב' בטבת תשע"א

שאלה:

רציתי לשאול האם האיסור של חז"ל על ספרים חיצוניים כדוגמת ספר "היובלים" או "חנוך" תקף עדיין? מה יעשה מי שמעוניין לקרוא בהם לצרכי מחקר לימודים וכד'?


תשובה:

האיסור הוא לקרוא בהם ולא לקרוא אותם. לקרוא בהם פירושו לעשותם מקרא.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)