ההופעה שם הויה מאוחרת?

ב' בטבת תשע"א

שאלה:

ראיתי טיעון של אדם אחד ובו הוא טוען על איחור השמוש בשם הויה. הנ"ל שואל: "האם אברהם אבינו הכיר את שם הויה? מקרא מלא דיבר הכתוב "ויקרא שם אברם בשם הויה" אם אברהם הכיר את שם הויה, כיצד תסביר שעד חצי ספר שמות יש פרשות המושתתות על שם אלהים (במיוחד בספר בראשית), ומחצי ספר שמות ואילך, שם הויה הוא השליט והעיקרי בכל הפרשיות."

כיצד עונים לכך?


תשובה:

הטיעונים אינם עומדים במבחן הביקורת ואינו מביא שום הוכחה. ההופעה המאוחרת של שם הויה מוסברת היטב בתור מדרגה עליונה התלויה בגילוי שכינה, שרק האבות ועם ישראל בגאולתם זכו לה.