טענות של ר' אמנון יצחק נגד הציונות

ט' בטבת תשע"א

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

1. הרב אמנון יצחק אמר: "במדינת ישראל רוצים שיהיו ישראלים מערביים מודרניים אך לא יהודי כפי שהיה 2000 שנה. לא יהודי שומר תורה ומצוות. אמנם לא אכפת להם שיהיה פולקלור יהודי לאומי, קצת סופגניות, רעשנים , יום שבתון ביום כיפור. אך לא יותר. האופי של המדינה לא נקבע ע"י התורה אלא הדמוקרטיה תשלוט והחוק יקבע " האם יש צדק בדבריו? צריך לתקן: במדינת ישראל יש אנשים שרוצים וכו'

2. ישנה טענה האומרת כי: קץ מגולה {המוזכר בגמרא} הוא למטרה רוחנית ולא שהגאולה- זה שנגדל כאן תפוזים ואז זה הסימן לגאולה. הגמרא מדברת על פירות. זה שבעקבות כך תהיה עליה רוחנית איננו הנושא בסוגיה, העוסקת בהתגלות הקץ.

3. בנוסף, אמר לי רב כי: "כל החגים נוסדו ע"י חכמי ישראל ואילו יום העצמאות ע"י חילונים" ולכן איך אפשר לציין בכלל יום כזה ולהשוותו לשאר החגים? החגים נוסדו על ידי המאורעות שהתרחשו באותם זמנים, ושחייבו משום את חכמי ישראל להנהיג חגים. התאריך של פסח נקבע על ידי פרעה, ששחרר אז את בני ישראל, התאריך של פורים על ידי המן, והתאריך של חנוכה על ידי אנטיוכוס שטימא את המזבח בכ"ה בכסלו, ומשום כך חנכוהו בני חשמונאי באותו יום. כמו כן סיום המנדט היה בה' באייר, מה שמחייב לקבוע בו אמירת ההלל כדברי הגמרא בפסחים קיז, א.

4. עוד טען הרב כי: "החגים היהודיים זכר לנס רוחני ואילו יום העצמאות הינו למדינה דמוקרטית חילונית שהוקמה כאן". בפסח אנו חוגגים יציאתם של שישים רבוא עובדי עבודה זרה ממצרים. ובנוסף: "כל החגים מוזכרים בשולחן ערוך ובהלכה, ויום העצמאות זה משהו חדש שלא מוזכר כלל באף משנה ברורה וכד'". אני מתבייש שיש רב שטען טענה כל כך מטופשת. ידע נא אותו רב שלפני יציאת מצרים אף צדיק לא חגג את פסח, שלפני מתן תורה אף אחד לא חגג את שבועות, שלפני נס המגילה אף אחד לא חגג את פורים ושלפני טיהור המקדש אף אחד לא חגג את חנוכה. וכי איזה חיוב היה לחגוג את יום העצמאות לפני קום המדינה?